Geen verzendkosten boven € 50

Persoonlijk contact

Groot assortiment

Gratis snoep boven € 300

Privacy beleid

1. Hoe interpreteert JIP de meest recente privacy wetgeving?

De meest recente privacy wetgeving, de AVG, richt zich op de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

JIP verkoopt verbruiksmaterialen aan ondernemingen in Nederland via direct marketing. Wij identificeren ondernemingen en verwerken ondernemingsgegevens op basis van de informatie van het Handelsregister. Wij richten ons nadrukkelijk niet op natuurlijke personen.

Wij verwerken wel gegevens van contactpersonen. Contactpersonen zijn personen verbonden aan een onderneming. Technisch gezien zijn de gegevens van de contactpersonen van een onderneming vergelijkbaar met de adresgegevens van een onderneming. Het zorgt ervoor dat documenten en goederen op de juiste plek terecht kunnen komen.

In theorie zouden wij een handelsrelatie kunnen opbouwen met een onderneming zonder contactpersonen te registreren. Praktisch is dit echter natuurlijk niet. Contactpersoongegevens vergemakkelijken de communicatie aanzienlijk omdat je de mogelijkheid hebt om te kunnen refereren aan een contactpersoon. Persoonlijk contact versterkt ook de handelsrelatie.

Wij registreren alleen die contactpersonen die van belang zijn voor onze handelsrelatie met een onderneming. Daarbij nemen wij de gegevens over zoals wij deze aangereikt krijgen. Wij identificeren niet de natuurlijke persoon achter de contactpersoon. Wanneer de onderneming vervalt, vervallen ook de gegevens van de contactpersonen. Wij zijn gericht op ondernemingen, niet op natuurlijke personen.

Om voornoemde redenen zien wij gegevens van contactpersonen nadrukkelijk niet als persoonsgegevens, maar als ondernemingsgegevens.

Conclusie: Wij verwerken geen persoonsgegevens.

Op grond van deze conclusie stellen wij dat de AVG daarmee niet van toepassing is op onze activiteiten. Het gedachtegoed achter de AVG, het zorgvuldig omgaan met gegevens, onder andere ten behoeve van de privacy, is dat natuurlijk wel. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen gegevens van ondernemingen, contactpersonen of natuurlijke personen.

Wij hebben ervoor gekozen in ons privacy beleid volledig transparant te zijn in de gegevens die wij kunnen verwerken van ondernemingen en contactpersonen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de AVG als het gaat om doelen van verwerken, grondslagen van verwerken, etc.

In ons privacy beleid hanteren wij de term “gegevens”. Wij houden rekening met de mogelijkheid dat, onder bepaalde omstandigheden, de gegevens die wij verwerken door derden aangemerkt zouden kunnen worden als persoonsgegevens. In dat geval mag u in plaats van “gegevens” ook “persoonsgegevens” lezen.

2. Welke gegevens verwerkt JIP?

Wij kunnen de volgende gegevens verwerken voor uw onderneming:

 • Kamer van Koophandel nummer, het unieke nummer waaronder u geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel;
 • Naam, de naam van uw onderneming. Bijvoorbeeld de handelsnaam of statutaire naam;
 • Vestigingsadres, het adres waar uw onderneming is gevestigd;
 • Post- en leveradressen, eventuele extra adressen waar documenten en/of goederen voor uw onderneming geleverd zouden kunnen worden;
 • Btw nummer, een unieke identificatie voor uw onderneming bij de Belastingdienst. N.B. Voor de eenmanszaak bevat het btw nummer het BSN nummer van de eigenaar (!);
 • Algemene telefoonnummer, het algemene telefoonnummer van uw onderneming;
 • Algemene e-mailadres, het algemene e-mailadres van uw onderneming;
 • Factuur e-mailadres, het e-mailadres dat wij mogen gebruiken voor facturatie;
 • Herinneringen e-mailadres, het e-mailadres dat wij mogen gebruiken voor het verzenden van herinneringen;
 • Bankrekeningnummer, het bankrekeningnummer wanneer u een factuur van ons heeft betaald;
 • Aanbiedingen & Bestelhistorie, een overzicht van de meest recente offertes, orders en facturen voor uw onderneming en de artikelen die uw onderneming gebruikt;
 • Contacthistorie, een overzicht van de meest recente contacten tussen uw onderneming en ons.

Voor uw onderneming kunnen wij verschillende contactpersonen registreren. Voor een contactpersoon kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Persoonsnaam, uw voornaam, tussenvoegsels en achternaam;
 • Voorletters, de voorletters op basis van uw voornamen;
 • Geslacht, man, vrouw of niet aangegeven;
 • Rechtstreeks telefoonnummer, een telefoonnummer waarop u rechtstreeks bereikbaar bent, anders dan de telefoonnummers die zijn geregistreerd voor uw onderneming;
 • Rechtstreeks mobiel nummer, een mobiel telefoonnummer waarop u rechtstreeks bereikbaar bent, anders dan de telefoonnummers die zijn geregistreerd voor uw onderneming;
 • Rechtstreeks e-mailadres, een e-mailadres waarop u rechtstreeks bereikbaar bent, anders dan de e-mailadressen die zijn geregistreerd voor uw onderneming;
 • Functie, de functie die u vervult binnen uw onderneming;
 • Afdeling, de afdeling waarvoor u werkzaam bent binnen uw onderneming

3. Wat doet JIP met deze gegevens?

JIP gebruikt uw gegevens voor het opbouwen en behouden van een goede handelsrelatie. Wij gebruiken de gegevens van uw onderneming en u als contactpersoon voor activiteiten in het kader van:

 • Acties, aanbiedingen & nieuws
  • Wanneer wij een offerte voor u mogen maken;
  • Wanneer wij u via e-mail op de hoogte mogen houden van acties;
  • Wanneer wij u een catalogus, flyer of andere fysieke uiting aanbieden;
  • Wanneer wij u persoonlijke en/of gerichte advertenties aanbieden;
  • Wanneer wij u op de hoogte stellen van nieuwe producten, prijswijzigingen of andere nieuwsuitingen.
 • Bestellen
  • Wanneer u ons een order heeft gegund, telefonisch, per e-mail, per post, via de website of ons portal;
  • De orderbevestiging die u van ons ontvangt ter bevestiging en controle van uw bestelling.
 • Bezorgen
  • Het delen van uw afleveradres en moment met één van onze transportpartners om op het juiste moment op de juiste plek de goederen te kunnen leveren;
  • De verzendetiketten voor verwerking van de goederen door de transporteur;
  • De pakbon ter controle van de zending door u;
  • Routering van de goederen binnen uw onderneming.
 • Facturatie
  • De factuur die u van ons ontvangt nadat de goederen zijn geleverd.
 • Betaling
  • De betaling die wij aangeleverd krijgen via onze bank en koppelen aan de factuur.
 • Retour & reparatie:
  • Wanneer u producten wilt retourneren;
  • Wanneer u producten wilt laten repareren.
 • Contact met uw persoonlijke accountmanager:
  • Wanneer u een vraag, opmerking of klacht heeft;
  • De registratie van de meest recente contacten;
  • De registratie van de meest recente e-mails;
  • Het met u afgesproken moment voor een eerstvolgend contact.
 • Bezoeken van onze website of portal:
  • Wanneer u een bestelling plaatst of een contact verzoek indient;
  • Wanneer u onze website gebruikt voor het vinden van informatie;
  • Cookies (zie Artikel 10 voor meer informatie).
 • Reviews:
  • Wanneer wij u vragen of u namens uw onderneming een review over ons wilt schrijven.

Wij gebruiken enkel de gegevens van uw onderneming voor:

 • Controleren economische status & kredietwaardigheid:
  • Het opvragen van de actuele economische status via de website van de Kamer van Koophandel, om te controleren of uw onderneming economisch actief is en om te voorkomen dat wij uw onderneming onnodig benaderen;
  • Het controleren van de kredietwaardigheid van uw onderneming bij een kredietbeoordelaar.
 • Opbouwen nieuwe handelsrelaties:
  • Het opbouwen van nieuwe handelsrelaties via telefoon of andere vormen van direct marketing.
 • Bevragen externe registers ongevraagde marketing:
  • Het opvragen van uw onderneming in de beschikbare externe registers die van toepassing zijn op de activiteit van JIP om zo ongevraagde direct marketing van JIP te voorkomen;
 • Registreren voor ongevraagd contact:
  • Wanneer uw onderneming het contact met of door JIP niet langer op prijst stelt, respecteren wij altijd uw verzoek en blokkeren wij zonder verdere discussie uw onderneming voor verder contact in welke vorm dan ook.

4. Op basis van welke grondslagen verwerkt JIP deze gegevens?

Volgens de meeste recente privacy wetgeving moeten wij ook aangeven op basis van welke rechtsgrondslagen wij uw gegevens mogen verwerken.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met uw onderneming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het geval van:

 • Bestellen;
 • Bezorgen;
 • Facturatie;
 • Betaling;
 • Retour & reparatie;
 • Contact met uw persoonlijke accountmanager.

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om de service naar u als contactpersoon en uw onderneming zo optimaal en persoonlijk mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we uw gegevens om onze handelsrelatie te behouden en te versterken en om nieuwe handelsrelaties te kunnen opbouwen:

 • Acties & aanbiedingen;
 • Contact met uw persoonlijke accountmanager;
 • Bezoek van onze website of portal;
 • Reviews;
 • Economische status & kredietwaardigheid;
 • Opbouwen nieuwe handelsrelaties;
 • Bevragen externe registers ongevraagde marketing;
 • Registreren voor ongevraagd contact;
 • Verbeteringen.

JIP gebruikt uw gegevens op basis van toestemming in het geval van:

 • Acties & aanbiedingen;
 • Contact met uw persoonlijke accountmanager;
 • Registreren voor ongevraagd contact.

5. Hoe lang bewaart JIP deze gegevens?

JIP bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen schrijft de wet een bewaartermijn voor, in dat geval volgen wij de wet. Zodra wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze verwijderd of we anonimiseren de gegevens zodanig dat ze niet meer geïdentificeerd kunnen worden, maar wel gebruikt voor interne analyse en rapportage.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van uw gegevens:

 • Voor een periode van 7 jaar na de laatste keer dat u ons een order heeft gegund. Dit is conform de bewaartermijn zoals voorgeschreven door de Belastingdienst;
 • Voor een periode van maximaal 5 jaar na de laatste keer dat wij een offerte voor u mochten maken;
 • Voor een periode van maximaal 2 jaar na het meest recente contact via telefoon, e-mail, post of anderszins;
 • Voor een periode van maximaal 2 jaar na het moment dat uw onderneming is uitgeschreven of failliet is gegaan.

Zodra de bewaartermijn is verstreken verwijderen wij uw gegevens of worden ze geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat we gegevens onleesbaar en onnavolgbaar maken en alleen de pseudoniemen en meetbare gegevens behouden we zodat we ze kunnen gebruiken voor analyses, statistieken en rapportages.

6. Deelt JIP deze gegevens met derden?

JIP verstrekt uw gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met uw onderneming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. JIP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze partners mogen deze gegevens alleen maar verwerken om een product of dienst namens JIP te leveren. Alleen wanneer onze partners zelf uw gegevens hebben verzameld, worden zij verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw gegevens. JIP verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Maakt JIP gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
JIP is gericht op ondernemingen en niet op consumenten of particulieren. Wanneer JIP geautomatiseerde besluiten neemt, heeft dit altijd betrekking op de onderneming, nooit op natuurlijke personen op wat voor manier dan ook.

7. Waar bewaart JIP deze gegevens?

Wij bewaren uw gegevens altijd binnen Nederland. Wanneer wij afhankelijk zijn van partners streven wij ernaar zoveel mogelijk samen te werken met partners die uw gegevens opslaan binnen de EU. Binnen de EU is overal dezelfde wetgeving van toepassing. Partners die gegevens buiten de EU opslaan vallen onder het Privacy Shield om ook daar de maximaal mogelijke beveiliging van uw gegevens te kunnen bieden.

8. Welke rechten heb ik?

U bent de eigenaar van uw gegevens. Om eerlijke verwerking van uw gegevens te waarborgen heeft u rechten die u kunt uitoefenen tegen JIP als verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

Neemt u contact om met onze privacy verantwoordelijke, wanneer u zich op de volgende rechten wilt beroepen:

 • Informatie over verwerkingen van uw gegevens, wanneer u met dit document onvoldoende bent geïnformeerd;
 • Inzage in uw gegevens, wanneer u wilt weten welke informatie wij hebben geregistreerd voor de gegevens die wij van u verwerken;
 • Verwijderen van gegevens (en vergeten kunnen worden), wanneer u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken. N.B. Wij publiceren uw gegevens nooit openbaar op het internet;
 • Verwerking beperken, wanneer u bijvoorbeeld sprake is van een lopende aanvraag;
 • Verzetten tegen verwerking, wanneer uw privacy zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang;
 • Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit), wanneer u een kopie wenst in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
 • Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Wij maken hiervan geen gebruik. Kijkt u voor meer informatie ook bij artikel 7.

U kunt onze privacy verantwoordelijke bereiken via e-mail op privacy@jipsnel.nl of per post - JIP B.V., t.a.v. Peter Oostwoud-Sibiryak, Jonkersloot 1, 8502 TW te Joure.

Voor ons is het belangrijk om zeker te weten dat wij met u en uw onderneming te maken hebben. Mochten wij de identiteit van u of uw onderneming onvoldoende kunnen vaststellen, dan zullen wij aanvullende informatie vragen om deze alsnog vast te stellen.

Neem contact op met uw persoonlijke accountmanager, wanneer u zich op de volgende rechten wilt beroepen:

 • Verbetering en/of aanvulling van uw gegevens, wanneer deze niet kloppend of compleet zijn;
 • Verzetten tegen verwerking, wanneer u niet meer benaderd wilt worden voor onze direct marketing activiteiten;

U kunt uw persoonlijke accountmanager bereiken via telefoonnummer 0513 - 48 18 18, via e-mail op verkoop@jipsnel.nl of per post – JIP B.V., t.a.v. Verkoop, Jonkersloot 1, 8502 TW te Joure.

9. Welke gegevens registreert JIP voor online diensten?

JIP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met enkel technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Kijk hier voor meer informatie.

10. Hoe zorgt JIP ervoor dat gegevens veilig zijn?

 • Netwerk
  • TLS, voormalig SSL. Wij versturen uw gegeven via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u controleren door het https voor onze domeinnaam jipsnel.nl, de groene kleur van de adresbalk en het slotje in de adresbalk;
  • DNSSEC, is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van onze domeinnamen naar het hieraan gekoppelde IP-adres. Zo voorkomen wij dat u wordt omgeleid naar een ander IP-adres;
  • VPN, webservers zijn alleen via VPN benaderbaar;
  • DMZ, of DeMilitarizedZone, is een neutraal gebied tussen twee netwerken waarmee toegang tot het lokale netwerk kan worden voorkomen.
 • E-mail
  • Reverse DNS, DKIM, SPF, DMARC, zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn voor phishing.
 • Software
  • Upgrades en updates, door mee te gaan met de laatste stabiele versies van de software die wij gebruiken, hebben we altijd de meest recente beveiligingstechniek beschikbaar;
  • Antivirus, bescherming tegen computervirussen;
  • Antispam, bescherming tegen spam;
  • Rechten, rechten op software niveau bepalen welke gebruikers toegang hebben tot informatie.
 • Opslag
  • Encryptie, het coderen van gevoelige informatie. Kan nadien worden gedecodeerd;
  • Hashing, het coderen van gevoelige informatie. Kan niet worden gedecodeerd (“pseudonimiseren”);
  • Rechten, rechten op opslag niveau bepalen welke gebruikers toegang hebben tot informatie.
 • Partners
  • Verwerkingsovereenkomst, hiermee worden de verantwoordelijkheden bij de verwerking van gegevens geregeld wanneer wij voor het verwerken een partner inschakelen.
 • Intern
  • Geheimhoudingsverklaring, met collega’s binnen JIP die vanuit hun functie toegang kunnen hebben tot gegevens hebben wij een aparte geheimhoudingsverklaring gesloten.

11. Waar kan ik bij JIP terecht voor vragen of feedback?

JIP is verantwoordelijk voor uw gegevens.

Wanneer u vragen of feedback heeft over ons privacy beleid of de uitvoering ervan, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar privacy@jipsnel.nl of per post – JIP B.V. t.a.v. Peter Oostwoud-Sibiryak, Jonkersloot 1, 8502 TW te Joure.

Wanneer u zich op uw rechten beroept is het voor ons belangrijk zeker te weten dat wij met u en uw onderneming te maken hebben. Mochten wij de identiteit van u of uw onderneming onvoldoende kunnen vaststellen, dan zullen wij aanvullende informatie vragen om deze alsnog vast te stellen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Wij reageren zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand op uw vraag of feedback betreffende privacy.

12. Facebook pixel

Jipsnel.nl gebruikt een Facebook pixel om gegevens en voorkeuren van bezoekers te verzamelen. Deze wordt gebruikt om advertenties persoonlijker en interessanter te maken voor de gebruiker.

Veelgestelde vragen over het privacy beleid van JIP

Er zijn nog geen vragen gesteld.

Wanneer u vragen of feedback heeft over ons privacy beleid of de uitvoering ervan, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar privacy@jipsnel.nl of per post – JIP B.V. t.a.v. Peter Oostwoud-Sibiryak, Jonkersloot 1, 8502 TW te Joure.

Wanneer u zich op uw rechten beroept is het voor ons belangrijk zeker te weten dat wij met u en uw onderneming te maken hebben. Mochten wij de identiteit van u of uw onderneming onvoldoende kunnen vaststellen, dan zullen wij aanvullende informatie vragen om deze alsnog vast te stellen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Wij reageren zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand op uw vraag of feedback betreffende privacy.