Franco levering vanaf € 50

Persoonlijk contact

Groot assortiment

Indeling stoffilters:

P1 Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de ademhalingswegen. Denk aan steengruis en houtsplinters.

P2 Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Te gebruiken bij schadelijk stof zoals dat van gipsplaten, of meelstof.

P3 Hogere concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. Denk aan fijnstof. Voor hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen neemt men best een P3 filter met volgelaatsmasker.

+31 6 18 500 754